Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.  Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies oraz o ochronie Twoich danych osobowych kliknij TUTAJ, lub przejdź do zakładki "Ochrona danych osobowych"

Oferty pracy

DenticaCenter poszukuje:

Lekarzy stomatologów


Miejsce pracy: Racibórz / Rybnik / Wodzisław Śląski

Oczekujemy od kandydatów:
 • Wysokiej jakości kontaktu z pacjentem
 • Odpowiedzialności, zaangażowania oraz dobrej organizacji pracy
 • Motywacji do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych
 • Zaangażowania i odpowiedzialności
Zapewniamy:
 • Pracę w najnowocześniejszym i największym centrum stomatologicznym w regionie
 • Duże możliwości rozwoju oraz dostęp do zaawansowanej i nowoczesnej wiedzy w wybranej dziedzinie stomatologii
 • Zdobywanie doświadczenia pod okiem wybitnych specjalistów
 • Satysfakcjonujące motywacyjne warunki finansowe 
 • Możliwość zagranicznych wyjazdów szkoleniowych

Lekarzy stomatologów -stażystów

Miejsce pracy: Racibórz / Rybnik / Wodzisław Śląski

Oczekujemy od kandydatów:
 • Odpowiedzialności, zaangażowania oraz dobrej organizacji pracy
 • Motywacji do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych
 • Zaangażowania i odpowiedzialności
Zapewniamy:
 • Duże możliwości rozwoju oraz dostęp do zaawansowanej i nowoczesnej wiedzy w wybranej dziedzinie stomatologii
 • Zdobywanie doświadczenia pod okiem wybitnych specjalistów

Higienistek stomatologicznych / Asystentek stomatologicznych


Miejsce pracy: Racibórz / Rybnik / Wodzisław Śląski

Oczekujemy od kandydatów:
 • Wysokiej jakości kontaktu z pacjentem
 • Odpowiedzialności, zaangażowania oraz dobrej organizacji pracy
 • Motywacji do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych
 • Zaangażowania i odpowiedzialności
 • Wysokiej kultury osobistej
 • Mile widziana komunikatywna znajomość j. niemieckiego
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na „4 ręce”
Zapewniamy:
 • Pracę w najnowocześniejszym i największym centrum stomatologicznym w regionie
 • Duże możliwości rozwoju oraz dostęp do zaawansowanej wiedzy
 • Pracę w młodym i dynamicznym zespole
 • Korzystną opiekę medyczną z zakresu stomatologii dla najbliższych członków rodziny
 • Możliwość zagranicznych wyjazdów szkoleniowych
Kandydatów prosimy o  przesyłanie aplikacji na adres mailowy firmy Dentica24 Sp. z o.o  praca(at)dentica24.pl

Jeśli wyrażasz zgodę na udział również w przyszłych rekrutacjach daj nam znać!
Dodaj poniższą klauzulę do swojego CV lub w treści maila:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych na stanowisko odpowiadające moim kwalifikacjom przez Dentica 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez okres 18 m-cy.

Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników i zleceniobiorców Dentica 24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w zakresie przetwarzania ich danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanego dalej: „RODO”,  informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dentica 24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000812494, NIP: 5272911126, REGON: 384810997, adres: ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa, dane kontaktowe dla poszczególnych placówek:
  1) ul. Kochanowskiego 3, 47-400 Racibórz | Tel: (+48) 32 77 00 224
  2) ul. Dworek 12B , 44-200 Rybnik | Tel: (+48) 32 44 02 224
  3) ul. 26 marca 94A, 44-300 Wodzisław Śl. | Tel: (+48) 32 440 84 9

  Dane kontaktowe dla całej organizacji: Nr telefonu: 884 370 700 | Adres poczty elektronicznej: kontakt(at)dentica24.pl (zwana dalej jako: „Administrator”). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego w organizacji Administratora: adres email: iod.dentica24(at)grupaformat.pl.

 2. Administrator jest uprawniony żądać od Pani/Pana podania danych wskazanych przepisami prawa, tj. w art. 221 § 1 i  2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy, zgodnie z którym „pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: 1) imię (imiona) i nazwisko; 2) datę urodzenia; 3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę; 4) wykształcenie; 5) kwalifikacje zawodowe; 6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia”, z tymże podanie danych o których mowa w pkt. 4)-6) jest obowiązkowe tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.Podanie w/w danych jest zatem obowiązkowe w oparciu o w/w przepisy. Podanie wszelkich pozostałych danych jest dobrowolne i zależne od Pani/Pana decyzji. Tym samym, Administrator przetwarza dane osobowe dla potrzeb aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w zw. z art. 221 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w przypadku podania szerszego zakresu danych niż wymagany w/w przepisami prawa, a więc danych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody).
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji w ramach której złożyła/złożył Pani/Pan dokumenty aplikacyjne oraz przez okres 6 miesięcy po jej zakończeniu.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi techniczne, organizacyjne oraz prawne.
 5. Na warunkach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody/zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą profilowane w rozumieniu RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Dane kontaktowe

DenticaCenter Racibórz
ul. Kochanowskiego 3, 47-400 Racibórz
Tel: (+48) 32 77 00 224
DenticaCenter Rybnik
ul. Dworek 12B , 44-200 Rybnik
Tel: (+48) 32 44 02 224
DenticaCenter Wodzisław Śląski
ul. 26 marca 94A, 44-300 Wodzisław Śl.
Tel: (+48) 32 440 84 94
DenticaCenter Gliwice
ul. Pszczyńska 197, 44-100 Gliwice
Tel: (+48) 32 307 55 40

zobacz więcej >

Referencje