Polityka prywatności

Informujemy Cię, że w przypadku gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, dostępną pod adresem https://www.denticacenter.pl/ oraz nasz profil na Facebook’u, przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych i dokładamy należytych starań, aby przestrzegać przysługujących Ci praw. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie).

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dentica 24 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000812494, NIP: 5272911126, REGON: 384810997, adres siedziby: ul. Burakowska 5/7, 01 066 Warszawa, dane adresowe i kontaktowe dla poszczególnych placówek są zawarte na naszej str onie internetowej w jej górnym i dolnym pasku oraz w zakładce „Kontakt” (dalej: Administrator).

Dane Inspektora Ochrony Danych

W naszej spółce powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, czyli osobę odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych, stosowania procedur oraz odpowiadania na ewentualne pytania związane z przetwarzaniem danych. Możesz się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość e mail na adres: iod@perfectinfo.pl

Na jakie podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

W związku z funkcjonowaniem naszej strony internetowej i naszych profili w mediach społecznościowych, przetwarzamy dane osobowe w różnych celach i w różnym zakresie. Jest to głównie zależne o d tego, z jakich funkcjonalności strony korzystasz i w jakie interakcje z nami wchodzisz. Poniżej opisujemy poszczególne czynności przetwarzania danych.

1) Wizyta na naszej stronie internetowej

Jeżeli odwiedzasz naszą stronę internetową, przetwarzamy niektóre Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez nas z plików cookies na stronie internetowej oraz zapisywaniem danych o wejściu na stronę internetową (logów). W związku z tym przetwarzamy takie dane jak dane o urządzeniu, z którego korzystasz, dane o systemie operacyjnym oraz stosowane przez nas pliki cookies nadają własne numery identyfikacyjne.

Dodatkowo, w ramach naszej strony internetowej posiadamy rozwiązania służące do analizy ruchu na naszej stronie internetowej i tworzenia statystyk w tym zakresie. Opierają się one o usługę Google Analytics (Google Tag Manager) oraz Facebook Analytics.

W powyżej opisanym zakresie, podstawą przetwarzania Twoich danych jest przepis art. 6 ust. 1 lit a (w zakresie plików cookies marketingowych oraz analitycznych) i f (pliki cookies techniczne) Rozporządzenia.

2) Kontakt za pośrednictwem danych podanych na stronie internetowej

W sytuacji, gdy kontaktujesz się z nami telefonicznie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy wykorzystaniu danych teleadresowych podanych na stronie internetowej, przetwarzamy Twoje dane osobowe (zawarte w wiadomości e mail lub podane w czasie rozmowy telefonicznej) w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie i kontakt z Tobą. Dotyczy to również sytuacji gdy korzystasz z możliwości
napisana do nas za pośrednictwem Messengera.

Niezbędność przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie i kontakt z Tobą stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, a podstawą prawną do przetwarzania danych w tym zakresie  jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia.

3) Prowadzenie działań marketingowych

W związku z funkcjonowaniem naszej strony internetowej oraz naszego profilu na Facebook’u czy możemy kierować do użytkowników reklamy.
Wyświetlanie komunikatów marketingowych ma swoje oparcie w art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia.

4) Odwiedzanie naszych profili w mediach społecznościowych

Posiadamy profil w ramach mediów społecznościowych na portalu Facebook. Jeżeli odwiedzasz ten profil, możemy również przetwarzać Two je dane osobowe. Dzieje się to również w związku np. z zostawianiem polubień czy komentarzy pod naszymi wpisami lub pisaniu do nas wiadomości prywatnych. W tym zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe jako administrator, a prawną podstawą przetwarzania dan ych jest nasz prawnie uzasadniony interes, tzn. zasadność przetwarzania danych w związku z prowadzeniem profili w mediach społecznościowych. Tym samym, podstawą do przetwarzania danych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia.

Niezależnie od powyższego, dane osobowe, które są przetwarzane w ramach Facebooka są również przetwarzane przez Facebook Ireland Limited i spółki powiązane działają one w tym zakresie jako odrębny administrator danych osobowych. Jeżeli chcesz wykonywać swoje prawa, które wynikają z przepisów Rozporządzenia, możesz zwrócić się w tym zakresie do nas lub bezpośrednio do Facebooka jeśli zwrócisz się do nas, poinformujemy Cię o tych informacjach, do których mamy dostęp, a dodatkowo możemy wesprzeć Cię w przekazaniu Twojego pytania bezpośrednio do Facebooka.

Komu mogą zostać udostępnione Twoje dane osobowe?

W celu funkcjonowania naszej strony internetowej, mediów społecznościowych oraz w związku z realizacją działań opisanych powyżej, korzystamy z pomocy niektórych podmiotów trzecich.

W związku z korzystaniem z naszej strony internetowej, możemy przekazać Twoje dane osobowe do:

 • Google Ireland Limited podmiot ten ma dostęp do danych osobowych, które przetwarzamy w związku z tworzeniem statystyk dotyczących korzystania z naszej strony internetowej oraz wyświetlaniem reklam w ramach wyszukiwarki Google. Podmiot ten jest spółką zależną od Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA. Ewentualne przekazanie danych osobowych do USA może odbywać się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych, czyli specjalnej umowy, której wzór został zaakceptowany przez Komisję Europejską,
 • Facebook Ireland Limited Facebook Ireland Limited –– podmiot ten przetwarza dane osobowe w związku z odwiedzaniem podmiot ten przetwarza dane osobowe w związku z odwiedzaniem naszego fanpage na Facebooku, Instagramie lub kontaktowaniu się z nami za pośrednictwem naszego fanpage na Facebooku, Instagramie lub kontaktowaniu się z nami za pośrednictwem  aplikacji Messenger. Podmiot ten jest spółką zależną od Facebook Inc z siedzibą w Kalifornii, aplikacji Messenger. Podmiot ten jest spółką zależną od Facebook Inc z siedzibą w Kalifornii, USA. Ewentualne przekazanie danych osobowych do USA może odbywać się na podstawie USA. Ewentualne przekazanie danych osobowych do USA może odbywać się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych, czyli specjalnej umowy, której wzór został Standardowych Klauzul Umownych, czyli specjalnej umowy, której wzór został zaakceptowany zaakceptowany przez Komisję Europejską, przez Komisję Europejską,
 • Podmiotu, który świadczy na naszą rzecz usługi z zakresu IT oraz hostingu poczty Podmiotu, który świadczy na naszą rzecz usługi z zakresu IT oraz hostingu poczty elektronicznej elektronicznej –– jeśli zdecydujesz się na przesłanie do nas wiadomości jeśli zdecydujesz się na przesłanie do nas wiadomości e–mail lub skorzystasz z mail lub skorzystasz z rejestracji online, dane zawarte w rejestracji online, dane zawarte w wiadomości mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu wiadomości mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu usług tego podmiotu.


Czas przechowywania danych osobowych

Staramy się przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak długo są one nam rzeczywiście niezbędne po tym czasie je usuwamy. Dlatego możemy poinformować Cię, że co do zasady:

 1. jeżeli jesteś osobą, która weszła na naszą stronę internetową, przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo jak korzystasz ze strony oraz przez okres po jej opuszczeniu,
 2. jeżeli dokonałeś rejestracji online i skorzystałeś z naszych usług dane niezbędne dla procesu leczenia przetwarzamy zgodnie z okresem wymaganym prawem dla dokumentacji medycznej;
 3. jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych przetwarzamy dane do momentu cofnięcia tej zgody lub zaprzestania pro wadzenia działań, w związku z którymi została zebrana taka zgoda,
 4. jeżeli jesteś osobą, która odwiedziła nasz profil w mediach społecznościowych, pozostawiła polubienie lub komentarz pod wpisem w ramach mediów społecznościowych lub napisała do nas przez aplikację Messenger, przetwarzamy Twoje dane tak długo jak długo istnieje nasz profil w ramach danego portalu społecznościowego, nie dłużej jednak niż przez czas gdy jesteś użytkownikiem takiego portalu.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci prawa do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. przeniesienia swoich danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 7. w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody –– cofnięcia cofnięcia zgody w każdym momencie, co nie będzie miało wpływu na prawidłowość przetwarzania zgody w każdym momencie, co nie będzie miało wpływu na prawidłowość przetwarzania danych przed danych przed momentem cofnięcia zgody, momentem cofnięcia zgody,
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego wniesienia skargi do organu nadzorczego –– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych..

Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji opartego na profilowaniu. Ewentualne kierowanie reklam za pośrednictwem portali społecznościowych może opiera się wyłącznie na ogólnych kryteriach i nie łączy się z podejmowaniem decyzji.

Pliki Cookies

W związku z tym, że odwiedzasz naszą stronę internetową, na Twoim urządzeniu mogą zostać zapisane stosowane prze z nas pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki, umożliwiające lub ułatwiające korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej. Mogą być zapisywane na Twoim urządzeniu bezpośrednio przez nas lub przez podmioty trzecie, z którymi współpracujemy. W ram ach korzystania z plików cookies możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w szczególności takie jak adres IP, historia korzystania przez Ciebie z aplikacji lub strony internetowej, czy też informacje o używanym przez Ciebie urządzeniu lub oprogramowaniu. Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy również inne, podobne do plików cookies technologie optymalizujące ich działanie, w związku z którymi może dojść do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli w niniejszej polityce odnosimy się do plików cookies, oznacza to również podobne do plików cookies technologie. Pliki cookies służą do kontroli ruchu na naszej stronie internetowej, tworzenia statystyk w zakresie korzystania ze strony przez jej użytkowników, podejmowaniu działań marketingowych, zapobieganiu błędom i usterkom technicznym, zapewnieniu bezpieczeństwa strony czy też zapobieganiu nadużyciom i naruszeniom prawa.

Pamiętaj, że w przypadku ograniczenia stosowania plików cookies, korzystanie z poszczególnych usług świadczonych przez nas może mieć charakter ograniczony, a w niektórych wypadkach może okazać się niemożliwe.

Menu